KonstanTech
                  Voor elektrische en data installaties

Gegevens

 

KvK-nummer: 82852197

Erkenning/Certificering:

  • NEN 1010 (nummer 22089)
  • NEN 3140 VP (nummer 562031.05445432)
  • VCA Vol (nummer 672371.00229265)
  • ACT 1 (NL 2139AA)

 

Overig:

Disclaimer voor

Op deze pagina vindt u de disclaimer van KonstanTech, zoals deze beschikbaar is gesteld door. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KonstanTech is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij KonstanTech.

Geen garantie op juistheid

KonstanTech streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of diensten/producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. KonstanTech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waar naar wij via hyper​link​s verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van onze disclaimer op deze pagina.

.


 


 


 

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn